دانلود فیلم قدرت «The Power 2021» با زیرنویس فارسی

4 بازدید
یک سال پیش

1973: یک پرستار جوان مجبور شد شیفت شب را در یک بیمارستان در حال فروپاشی کار کند زیرا معدنچیان اعتصابی در سراسر انگلیس برق را قطع می کنند. اما داخل دیوارها ...