دانلود فیلم سر وقت «In Time 2011» با زیرنویس فارسی

0 بازدید
یک سال پیش

در آینده ای که مردم در سن 25 سالگی پیری را متوقف می کنند ، اما مهندسی شده اند تا فقط یک سال دیگر زندگی کنند زمان که به زندگیشان وابسته است باید از زمان زندگیشان در امور روزمره مثل خرید اجناس و کرایه خانه و غیره صرف کنند که به عبارتی این زمان هم پول و هم جانشان محسوب میشود. ولی جوانی (تیمبرلیک) بطور تصادفی زمانی معادل یک قرن بدست می آورد و حالا پلیس زمان به دنبال اوست و…